Parochie St-Servaas | Vieringen/misuren | Priester | Bisschop | Holebi's & trans | Gescheiden & hertrouwd | Traditionele Mis | Blog | Brochure
  EspaŮol Walon Vlaams Italiano FranÁais

Prochiegemeente Sintervaas in Namen

Gijlie zijt welgekomen op den webstek van de anglicaanse landskerkgemeente te Namen!Het is gezegd dat er zo'n 11% van de Namenaars ook Nederlands/Vlaams spreken. In ieder geval, zijn er vele boten van Vlaanderen en Nederland, die, op de Maas en de Samber, ons stadscentrum doorkruisen. Boottoeristen ontschepen en bezoeken Namen. Wielertoeristen trekken onzen voorstad door, als ze uit de Suikerstreek komen. Of gij inwoon‧st‧er of terloops zijt, kom dan en vier met ons!

Anglicaan

We behoren tot de Anglicaanse Internationale Vrije Communie, ene wereldwijde verzameling van zelfstandige nationale Kerken, 24 tot nu. Elk land heeft zijn eingen(en) bisschop(pen) en structuur. Als wij nog te klein zijn in BelgiŽ, fungeert de Franse bisschop Laurent ook als onzen ordinaris, maar wij werken in nauw berband met den bisschop van Deventer (Nederland).Wij houden de rechte aanbidding en leer van de zeven oecumenische conciliŽn, wij vieren de zeven sacramenten. Wij vieren de huwelijk, ook voor paren van hetzelfde geslacht, en ook voor de gescheidene die willen hertrouwen. Onze geestelijken kunnen mannen, vrouwen of personen van welk ander geslacht zijn, en ze allen mogen trouwen.

Boek der gewone gebeden

In het verleden, baden wij de vespers op dinsdagen, met de Nederlandse versie van het Boek der gewone gebeden. Nu hebben wij een priester, daarom vieren we de traditionele heilige Mis, van tijd tot tijd, met het Misboek van Utrecht. Ondanks het feit dat er gene Vlaamse Mis op de dienstregeling staat, zoud onze priester blij zijn om ook in het Nederlands te vieren, op basis van aanvragen.

Oud-Katholiek Misboek

Waarom de Eucharistie? Jezus kwam niet om de massa aan te trekken, maar om met de individuen om te gaan. De mensen, die door Jezus bereikt worden, komen samen om de Eucharistie (de Mis) de vieren. De Eucharistie is zoals een gat binnen de ruimtetijd, waarbij wij kunnen de eeuwigheid van God voorproeven. Het brood en de wijn worden het lichaam en bloed van Christus (niet op chemische, maar op ontologische wijze).

Onze priester

Paster Georges heeft het priesterseminarie afgestudeert in Zevenburgen. Hij is licentiaat in theologie en geaggregeerde in godsdienst, en heeft een master in oecumenisme. Georges is sinds 2009 getrouwd met Nicolas. Hij werd gewijd diaken in 2010, en priester in 2022.In onze AIVC, zijn alle geenstelijken priester-arbeiders en bisschop-arbeiders en diaken-arbeiders. Ze bedienen pro bono.

Gij kunt den paster Georges mailen:

of bellen: О479 17 26 З7.

Ligging

De kapel ligt dicht bij het fietspad (Ravel) dat de treinstations van Namen en Tinen verbindt. Wij zijn in de deelgemeente Sint-Servaas, aan wandelafstand van het treinstation Namen.

Ons adres: L. de Hulsterstraat 75 te 5002 St Servaas.